Home
Foto's
Certificering
Machinaal
werken

Offertes
Contact
LinksKoele B.V.

Harm Aartsweg 63

8095 RD

't Loo Oldebroek

Tel:0525-631988

Fax:0525-633188

Mobiel Jakob:
06-20604591

Mobiel Gerrit:
0651530757


VCA

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers(VCA) is een certificeerbare norm voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van het certificaat is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren. Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA-certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.


VGM checklist

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.


Voordelen van VCA-certificatie voor de opdrachtgever

  • VCA biedt een duidelijke structuur voor het VGM-beheersysteem van de aannemers. De opdrachtgever weet dus wat men kan verwachten van de aannemer die VCA-gecertificeerd is.
  • Aannemers moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de invulling en het beheer van het VGM-beheersysteem.
  • Door synergie tussen opdrachtgever en aannemer zal de totale kwaliteit en efficiëntie van de organisatie verbeteren en resulteren in minder ongevallen en schades aan bedrijf en milieu.
  • Een VGM-doorlichting door de opdrachtgever zal niet langer noodzakelijk zijn of kan beperkt worden tot evaluatie van uitgevoerde projecten of werkzaamheden.
  • Meer taken en verantwoordelijkheden kunnen aan gecertificeerde aannemers worden gedelegeerd en uitbesteed, aangezien aannemers competente organisaties zijn, met goede VGM opgeleide en gekwalificeerde werknemers.
  • VCA sluit aan bij het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever
  • De aannemer spreekt dezelfde "taal" als het gaat over veiligheid, gezondheid en milieu.
  • Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits. VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001. Door toepassing van het VCA-certificatieproces kan het VGM-beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever.
  • WWW.KOELEBV.NL